inredning för företag

Inredning för företag

Oavsett verksamhet är inredningen viktig. Vi skapar helhetslösningar för alla typer av företag, allt från butik och kontor till hotell och showrooms. Vi utgår från ert behov och era önskemål i kombination med funktion, branding och såklart budget. En väl fungerande, och trevlig, miljö är viktigt både för varumärket och medarbetarna. 

Inredning för offentlig miljö

Vi vill förstå hur ert företag fungerar, vilka behov ni har och hur ert arbetssätt påverkar vardagen. Valet av inredning ska spegla företaget och fungera tillsammans med övriga lokaler för att helheten ska bli tilltalande och hålla i längden. Återbruk är en viktigt del för oss och vi försöker alltid att behålla och förädla det som redan finns och som passar den nya känslan vi skapar.

Vi jobbar tillsammans

Tillsammans kartlägger vi hur ni arbetar idag, vad som fungerar väl och vad ni vill förändra. Vi sammanställer analysen och efter ert godkännande påbörjar vi planeringen. Vi följer en väl utarbetad process för att vi tillsammans alltid ska vara helt trygga i att vi följer tidsplan – och budget. 

Vi samarbetar med specialister inom ergonomi, ljussättning, hantverkare m.fl för att säkerställa kvalité i alla led.

inredning för företag

Vår process när vi jobbar med kontor och företagsmiljöer – i korta drag!

1.

Konsultation

Ett första möte där vi stämmer av i stora drag vad ni önskar, hur projektet kan läggas upp och hur tidsplan samt budget ser ut. Ett möte där båda parter får möjlighet att se så vi är rätt för varandra. 

2.

Behovsanalys

Dags att börja jobba. Vi gör djupgående intervjuer för att till fullo förstå era behov och önskemål. Förarbetet är otroligt viktigt för att ni ska få en miljö som är trivsam och funktionell för medarbetarna, är anpassad för verksamheten och som kan nyttjas och hålla över tid.

3.

Planering

Vi konverterar behovsanalysen till ett konkret inredningsförslag. Vi skräddarsyr inredning som anpassas efter er verksamhet, följer er branding och stärker varumärket. Vi tar era önskemål till verklighet – med kvalité, hållbarhet och långsiktighet som ledord. 

4.

Presentation

Vi presenterar en komplett lösning där vi ingående beskriver hur vi har löst behov och tillgodosett önskemål. Vi visualiserar design och funktion med planritningar och mood boards med färg- och matieralprover. Ni får en produktlista med bilder, beskrivning och inköpsställe 

5.

Tilläggstjänst – All inclusive

En tilläggstjänst där vi också gör alla inköp och/eller kommer ut och stylar på plats i era lokaler enligt förslaget vi tagit fram. Allt för att sätta de sista detaljerna för att allt ska bli komplett och inflyttningsklart.

Kontakta oss för att boka ett första möte!